Με τον όρο επισημειώσεις (annotation) εννοούμε τις διαστάσεις, τις σημειώσεις, του τίτλους, τα σύμβολα, υπομνήματα κτλ. Οι επισημειώσεις είναι απαραίτητα στοιχεία για την ερμηνεία του σχεδίου και είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο για το πόσο επαγγελματικό θα φαίνεται το σχέδιο σας.

Πολύ σημαντικό! Όλες οι σημειώσεις και διαστάσεις θα πρέπει να έχουν μέγεθος 2,5 mm. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν οι γίνουν η απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα σχεδίασης ώστε όταν θα τυπωθεί το σχέδιο τα γράμματα και αριθμοί να έχουν ύψος 2,5 mm. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στο AutoCAD. Χρησιμοποιούμε πάντα την ιδιότητα annotative για να προσαρμόζονται τα γράμματα, βελάκια κτλ αυτόματα όταν αλλαζει η κλίμακα εκτύπωσης του σχεδίου.

Ρυθμίσεις

Οι παρακάτω συνδέσμοι δείχμου τις παραμέτρους για ρύθμιση των σημειώσεων στο AutoCAD

  1. Γραμματοσειρές και μέγεθος γραμμάτων
  2. Διαστάσεις σε τεχνικό σχεδίο
  3. Γραμμοσκίαση - Διαγράμμισεις
  4. Δείκτες (βελάκια) για σημειώσεις στο σχεδίου
  5. Σύμβολα

Τίτλοι σχεδίου

Τίτλος σχεδίου
ασδφ

 

Please come to our Google+ Page for discussion and questions