Η πιο ορθή πρακτική σχεδιασμού CAD είναι ο σχεδιασμός με κλίμακα 1:1 στον υπολογιστή και κατόπιν η εκτύπωση του σχεδίου σε κλίμακα που επιτρέπει το τύπωμα του σχεδίου στα συνήθη μεγέθη χαρτιού.

Δηλαδή να για παράδειγμα σχεδιάζουμε την κάτοψη ενός δωματίου με διαστάσεις 4x3 m τότε το περίγραμμα του δωματίου στο AutoCAD θα είναι ένα τετράγωνο με διαστάσεις 4x3. Κατόπιν, όταν ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση και είμαστε έτοιμοι να τυπώσουμε το σχέδιο του δωματίου, θα επιλέξουμε κλίμακα. Αν επιλέξουμε κλίμακα 1:100 τότε στο χαρτί το περίγραμμα του δωματίου θα είναι 4x3 cm. Αν η κλίμακα μας είναι 1:50 τότε το περίγραμμα του δωματίου θα είναι 8x6 cm.

Please come to our Google+ Page for discussion and questions