Για τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς τα σχέδια είναι η βιτρίνα της δουλείας τους και σαφώς πρέπει να τυγχάνουν τόσης προσοχής όσο η μελέτη και οι υπολογισμοί.

Αν δεν δοθεί η απαραίτητη προσοχή ώστε να παραχθούν ποιοτικά σχέδια τότε δίνουμε την ευκαιρία στον κάθε κριτή της δουλείας μας να υποτιμήσει την ποιότητα της μελέτης μας ή την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης ή την ποιότητας του προϊόντος που σχεδιάζουμε. 

Οι κανόνες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι απλοί στην εφαρμογή και εύκολα δίνουν επαγγελματικά αποτελέσματα ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σχεδίασης που θα χρησιμοποιηθεί.

AutoCad για αρχιτέκτονές και πολιτικούς μηχανικούς Σχεδιαστικά Προγράμματα

Το πρότυπο είναι CAD2015 είναι ιδανικό για εταιρείες που προσπαθούν να αναπτύξουν τα πρότυπα σχεδίασης τους και νέους μηχανικούς που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους στην πληθώρα τον προφορικών συμβουλών και ασαφών αρχών σχεδίασης στα γραφεία που εργοδοτούνται.

Το σύνολο τον κανόνων που περιγράφονται, αποτελούν το πρότυπο σχεδίασης (CAD Standard) CAD2015. Το πρότυπο είναι μια προσωπική προσπάθεια και ουσιαστικά είναι ένα μείγμα των καλύτερων στοιχείων των διεθνών προτύπων σχεδίασης με λίγα επιπρόσθετα στοιχεία απλών αρχών του τεχνικού σχεδίου που συχνά θεωρούνται πλεονασμός και δεν αναφέρονται στα πρότυπα σχεδίασης.

Tο πρότυπο σχεδίασης CAD2015 είναι απλό. Χρησιμοποιώντας τις πρακτικές του προτύπου μπορούμε να πετύχουμε άψογο σχεδιαστικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σχεδίασης ή τον τύπου του σχεδίου (αρχιτεκτονικό, στατικό, μηχανολογικό, ναυπηγικό κ.τ.λ).

Το πρότυπο σχεδίασης CAD2018 είναι αποτέλεσμα της συνεχούς ενασχόλησης μας με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και με μελέτες πολιτικού μηχανικού. Το πρότυπο CAD2015 είναι μια ενοποίηση και απλοποίηση των υφιστάμενων σχεδιαστικών προτύπων που χρησιμοποιούνται διεθνώς στους κλάδους της αρχιτεκτονική και των κατασκευών.

Για σχόλια και εισηγήσεις για την βελτίωση του προτύπου μπορείτε να γράφεται τα σχόλια σας στο ΕΔΩ

Please come to our Google+ Page for discussion and questions