Με τον όρο επισημειώσεις (annotation) εννοούμε τις διαστάσεις, τις σημειώσεις, του τίτλους, τα σύμβολα, υπομνήματα κτλ. Οι επισημειώσεις είναι απαραίτητα στοιχεία για την ερμηνεία του σχεδίου και είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο για το πόσο επαγγελματικό θα φαίνεται το σχέδιο σας.

Πολύ σημαντικό! Όλες οι σημειώσεις και διαστάσεις θα πρέπει να έχουν μέγεθος 2,5 mm. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν οι γίνουν η απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα σχεδίασης ώστε όταν θα τυπωθεί το σχέδιο τα γράμματα και αριθμοί να έχουν ύψος 2,5 mm.

Διαστάσεις

Διαστάσεις σε σχέδιο autocad

Τίτλοι σχεδίου

Τίτλος σχεδίου
ασδφ

 

Please come to our Google+ Page for discussion and questions