Οι δείκτες (βελάκια) με τις σημειώσεις επί του σχεδίου πρέπει να έχουν ενιαία εμφάνισης σε όλα τα σχέδια και να έχουν τα ίδια χαρακτήριστηκά ανεξαρτήτως της κλίμακας. Δηλαδή:

 

Οι ρυθμίσεις για AutoCAD είναι οι εξής. Annotate-> Multileader style manager -> Modify
Style name: Leader 2.5 mm

1. Leader Format

 • Type: Straight
 • Color: ByLayer
 • Linetype: Continuous
 • Lineweight: 0.15
 • Arrowhead
 • Symbol: Dot
 • Size:
 • Break size: 0.004
Σημειώσεις AutoCAD για τεχνικό σχέδιο - leader format
Ρυθμίσεις Leader για σημειώσεις σε σχέδια στο AutoCAD

2. Leader Structure

 • Maximum leader points: 2
 • First segment angle 60
 • Landing settings  
 • Automatically include landing: YES
 • Set landing distance: 0.005
 • Annotative: YES
Σημειώσεις AutoCAD για τεχνικό σχέδιο - leader structure
Ρυθμίσεις Leader για σημειώσεις σε σχέδια στο AutoCAD

3. Content

 • Multileader type: Mtext
 • Text options  
 • Text style: Text 2.5 mm
 • Text angle: Keep horizontal
 • Text color: ByLayer
 • Text height: form Text style
 • Leader connection  
 • Horizontal attachment: YES
 • Left attachment: Middle of text
 • Right attachment: Middle of text
 • Landing gap: 0.001
Σημειώσεις AutoCAD για τεχνικό σχέδιο
Ρυθμίσεις Leader για σημειώσεις σε σχέδια στο AutoCAD

Please come to our Google+ Page for discussion and questions